[SLG][我的大学生活 Being A DIK Ver0.61][精修汉化版][10G][百度云]

遊戲介紹:
男主正在讀大學,同時利用假期時間喺超市打工。
在工作和學習的過程中,男主結識了很多辣妹~
男主所在嘅大學,有好多個社團,有運動員社團,有太子女社團,仲有係美女辣妹晒嘅社團,而男主加入咗最騷嘅一個社團!
冇錯,男主加入咗雞兒[DIK]呢個社團…
男主嘅雞兒社團同運動員社團搶奪辣妹呢種稀有資源緊嘅時候係強力競爭關係,為此不惜大打出手!
碉堡嘅地方就係佢哋真係將橡膠嘅雞兒当手雷互相投擲~

百度云下载链接:https://pan.baidu.com/s/1FoiB-5jHUryjT-GDL_a95g

此内容查看价格为10币,VIP免费,请先

0

评论0

请先

没有账号?注册  忘记密码?